Akce

Informace o omezení provozu školy

Vážení rodiče a žáci, 

Na základě usnesení vlády České Republiky č. 997 ze dne 8. října 2020 se omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 do 25. října 2020 provoz základních uměleckých škol podle školského zákona tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák).

Hudební obor

12. – 25. října bude probíhat individuální výuka v hudebním oboru v plném rozsahu podle rozvrhu hodin.

12. – 25. října budou všechny kolektivní předměty probíhat distančně.

Výtvarný a taneční obor

12. – 25. října bude výuka v dotčených oborech probíhat distančně.

V návaznosti na mimořádná opatření při epidemii se MŠMT rozhodlo stanovit odlišně organizaci školního roku podle § 24 odst. 3 školského zákona takto:

Dny 26. a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

Děkujeme za pochopení

 


Poslední změna: 12.10.2020 - 10:47 Zpět