Akce

Gratulujeme našim flétnistkám

Zdálo by se, že období letních prázdnin je jako stvořené pro lenošení a užívání si zaslouženého odpočinku po náročném školním roce. To ale neplatí pro flétnistky Alici Štěpánkovou a Karolínu Pustkovou, které o prázdninách nezahálely a společně se svoji učitelkou Markétou Tulejovou a s velkou podporou rodičů vyrazily do základní umělecké školy Zdeňka Buriana v Kopřivnici, kde se konal 1. ročník Mezinárodní interpretační soutěže. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích. (Alice zastupovala první kategorii a Karolína druhou). Soutěžící přijeli nejen z České republiky, ale také z Německa nebo z daleké Jižní Koreji. Odborná mezinárodní porota hodnotila uměleckou vyzrálost, přednes, techniku a další interpretační aspekty. Soutěžící měli možnost poznat se se svými zahraničními kolegy a prezentovat repertoár, který je možná ovlivní při jejich dalším uměleckém růstu. Obě naše flétnistky získaly krásné první místo, ke kterému jim moc gratulujeme a byly součástí koncertu vítězů, jimž tato soutěž vrcholila. Velké poděkování patří korepetitorovi Mgr. Dušanu Brusovi, který výkon obou flétnistek podtrhl, a který je už několik let dobrou duší našeho flétnového týmu. Jako odměnu dostaly obě soutěžící pozvání na Mezinárodní soutěž ve Vídni, která se koná příští rok v dubnu. Budeme se těšit, co nám přinese nadcházející školní rok, zdá se, že o zážitky nebude nouze. J

Markéta Tulejová


Poslední změna: 11.10.2019 - 14:04 Zpět