Studium pro zrakově postižené

Základní umělecká škola J. A. Komenského nabízí specializovanou výuku pro nevidomé žáky a žáky se zrakovým postižením. Tato výuka se soustřeďuje na pracovišti ve Studénce na ulici Butovická 376. Studium je zaměřeno na hudební obory: hra na kytaru, hra na zobcovou flétnu, hra na klarinet a saxofon. Výuku dětí se zrakovým postižením zabezpečuje p. učitel Zdeněk Vlk, který má již dlouholeté zkušenosti s touto problematikou v oblasti speciální pedagogiky. Žák během studia získá dovednosti ve hře na nástroj, znalosti z hudební teorie, a dějin hudby. Své dovednosti může využívat v komorní hře v nejrůznějších uskupeních. Během svého studia se naučí používat Braillovo písmo a hudební notopis. Při výuce je využívána zejména počítačová technologie, která dětem napomáhá zvládnout obtížnosti, které se mohou ve studiu vyskytnout. 

Bližší informace získáte na sekretariátu školy