Taneční obor

Posláním tanečního oboru je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého a citlivého ke svému okolí. Dalším obsahem tanečního oboru je vychovat absolventa, který je schopen chápat teneční umění a orientovat se v jeho formách a žánrech, absolventa s celoživotní láskou a úctou k umění.

Tanec je umělecký směr, který rozvíjí celou osobnost mladého člověka. Smyslem a cílem vzdělávání v tanečním oboru je podchycení a rozvoj tanečního nadání dětí, u nichž probouzíme smysl pro krásu tance a tvůrčí schopnosti. Děti se seznamují se stavbou a strukturou těla, učí se ho používat na základě správných principů různých stylů tance, nabízíme jim možnost naučit se orientovat v různých oblastech provázaných s tanenčním projevem. Žáci jsou vedeni k poznávání a k lásce ke kulturnímu dědictví našeho národa. Vzdělávání v tanečním oboru je nezastupitelnou přípravou ke studiu tance na konzervatořích a dalších typech uměleckých škol.

Informace o školném Elektronická přihláška