Výtvarný obor

Výtvarný obor je zaměřen na rozvoj osobnosti žáka – poznávání vnějšího a vnitřního světa. Umět se dívat kolem sebe, vnímat okolí nejen reálné, ale i abstraktní, rozvíjet vlastní fantasii, vlastní intuici. Je to dialog s výtvarným dílem, dialog s pedagogem. Je to příležitost i pro méně talentované děti, které svou vlastní pílí prokáží předpoklady a schopnosti ve výtvarném projevu. Je to účast v různých soutěžích, přehlídkách, výstavách, akcích školního, regionálního, celorepublikového i mezinárodního významu. Je to příprava na střední umělecké školy, vysoké pedagogické školy s výtvarným zaměřením, na vysoké školy v oboru architektura, užité umění aj. 

Výtvarné umění je součástí každodenního života, má vliv na jednání a vyjadřování, vnímání co je a není kvalita.


Přípravná výtvarná výchova

  • Dvouleté výtvarné vzdělávání dětí ve věku od 5 let se dvouhodinovou dotací týdně v předmětech:
  • Plošná tvorba a Prostorová tvorba.

Základní studium I.stupně 

  • Sedmileté výtvarné vzdělávání pro žáky od 7 let s tříhodinovou dotací týdně v předmětech:
  • Plošná tvorba, Prostorová tvorba, Volná tvorba a Počítačová grafika / od 5.ročníku /.
  • I.stupeň ukončen absolventskou prací.

Základní studium II. stupně

  • Čtyřleté výtvarné vzdělávání pro žáky od 14 let s tříhodinovou dotací týdně v předmětech:
  • Plošná tvorba, Prostorová tvorba, Grafika a počítačová grafika, Volná tvorba a Výtvarná kultura.
  • II. Stupeň ukončen absolventskou prací.

Rozšířené studium

Čtyřleté výtvarné vzdělávání s tříhodinovou dotací týdně pro žáky s výrazným talentem probíhá příprava k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením a pedagogické školy s výtvarným zaměřením.

Informace o školném Elektronická přihláška