O škole

Úřední informace

ZUŠ J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj

Adresa: Butovická 376, 742 13 Studénka

IČO: 623 303 49

organizace není plátce DPH


Vedení školy

Vedení školy ve školním roce 2023/2024 pracuje v tomto složení:

Mgr. Renáta Talpová, ředitelka školy

 Bc. Markéta Tulejová, zástupkyně ředitelky školy

  • zastupce@zus-studenka.cz
  • 734 769 418

Mgr. Martina Mudříková, vedoucí pobočky ve Fulneku

  • martina.mudrikova@zus-studenka.cz
  • 556 741 262

Sekretariát školy

Ing. Nataša Hradská, ekonomka školy

  • ekonom@zus-studenka.cz
  • 552 303 776 

Petra Linartová, administrativní a spisový pracovník

Úřední hodiny kanceláře:

úterý 10.00 - 12.00 13.00 - 15.00
čtvrtek       10.00 - 12.00 13.00 - 15.00

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého  výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele  http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html