Talentové zkoušky

10. - 17. května 2019 proběhnou talentové zkoušky pro přijetí žáků do ZUŠ J. A. Komenského. 

Termíny talentových zkoušek:

Hudební obor (hlavní budova ZUŠ - Butovická 376, Studénka)

13. květen 2019 15.00 - 17.00 hodin

14. květen 2019 14.00 - 16.00 hodin

Hudební obor (Fulnek, Kostelní 110)

13. květen 2019 15.00 - 17.00 hodin

14. květen 2019 14.00 - 16.00 hodin

Výtvarný obor (Studénka, L. Svobody 760)

15. květen 2019 16.00 - 18.00 hodin

Výtvarný obor (Fulnek, Kostelní 110)

10. květen 2019 15.00 - 17.00 hodin

Taneční obor (Studénka, L. Svobody 760)

15. květen 2019 15.00 - 17.00 hodin

Taneční obor (Fulnek, Kostelní 110)

10. květen 2019 15.00 - 17.00 hodin

V případě, že se v uvedených termínech nemůžete dostavit, domluvte si náhradní termín na tel. 734 769 418 nebo  zastupce@zus-studenka.cz

Požadavky k talentovým zkouškám pro přijetí do ZUŠ

Hudební obor:

Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání v hudebním oboru na základě těchto kritérií:

Přípravné studium pro děti od 5 let

Rozhovor uchazeče s pedagogem bez účasti rodiče

Zpěv písně

Zopakování elementárního rytmu

 

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

Základní studium pro žáky od 7 let

Zpěv písně

Zopakování elementárního rytmu

Intonace tónů, nápěvů

 

Taneční obor

Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání v tanenčním oboru na základě těchto kritérií:

Přípravné studium pro děti od 5 let

Rozhovor uchazeče s pedagogem bez účasti rodiče

Zpěv písně

Zopakování elementárního rytmu

Přirozený běh a chůze po kruhu

Volný pohyb v prostoru

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

Základní studium pro žáky od 7 let

Zopakování viděného prvku

Chůze, poskoky, skoky a běhy v rytmu

Různé pohyby paží

Flefibilita těla v sedu a lehu na zemi

Výtvarný obor

Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání ve výtvarném oboru na základně těchto kritérií:

Přípravné studium pro děti od 5 let

Kresba tužkou na dané téma

Fantasie - libovolná technika

Uchazeč může přinést vlastní práce

Uchazeč vykjoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

Základní studium pro žáky od 7 let

Kresba tužkou na dané téma

Volná kompozice libovolnou technikou

Uchazeč může přinést vlastní práce