Lidé

Mgr. Talpová Renáta

ředitelka školy

Mgr. Talpová Renáta

Hře na klavír se začala věnovat v 8 letech. Ve 14 letech zahájila studia na konzervatoři v Ostravě ve třídě prof. Mgr. Zdeňka Duchoslava. Vysokoškolské vzdělání získala na univerzitě Palackého v Olomouci obor hra na klavír u prof. Mgr. Svatavy Střelcové. Její klavírní pedagogická činnost zabírá široké spektrum. Věnuje se dětem od předškolního věku až po žáky na II. stupni studia. Své žáky pravidelně připravuje na interpretační soutěže národního i mezinárodního významu a zároveň je úspěšně připravuje na uměleckou kariéru a umělecko - pedagogickou profesi. Ve své výuce aplikuje nejmodernější pedagogické metodiky a postupy.

Pedagogické motto: "Každé dítě musí zažít svůj úspěch"

Bc. Tulejová Markéta

pedagog, zástupkyně ředitelky

Bc. Tulejová Markéta

Vzdělání získala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě Mgr. Marcely Šindelové, obor hra na příčnou flétnu. Během studia působila v dechovém orchestru Ostravan, mládežnickém swingovém bandu "M - Band", v prozatímním orchestru Vladimíra Figara. Po studiích se stala členkou operního orchestru Slezského divadla v Opavě.

Je absolventkou Víkendových kurzů Jana Kvapila, letních interpretačních kurzů Zdeňka Bruderhanse, pravidelně se zúčastňuje Ostravských setkání s příčnou flétnou.

Od roku 2001 pedagogicky působila na ZUŠ v Ostravě Zábřehu. Od roku 2013 nastoupila v ZUŠ J. A. Komenského ve Studénce jako pedagog hry na zobcovou a příčnou flétnu a zároveň zástupce ředitelky.

Její žáci se pravidelně zúčastňují regionálních, krajských i celostátních soutěží v sólové a komorní hře, ve kterých dosahují výrazných výsledků. Také se zapojují do projektů pořádaných sdružením MÚZA, koncertují na školních i mimoškolních akcích.

Jejím cílem je, aby se pro žáky stala hudba radostí a koníčkem.

Mgr. Mudříková Martina

pedagog, vedoucí pobočky ve Fulneku

Mgr. Mudříková Martina

Hudbě jsem se začala věnovat už ve svých sedmi letech, kdy jsem nastoupila do ZUŠ v Bílovci k paní učitelce Evě Tížkové, která mě připravila na talentové zkoušky na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, kde jsem studovala hru na klavír u prof. Pavla Motlocha.

Poté jsem nastoupila na Ostravskou univerzitu, kde jsem vystudovala učitelství pro střední školy, obor Hudební výchova - Základy společenských věd. V tu dobu jsem už působila ve Fulneku, kde pracuji dodnes. 

Na ZUŠ vyučuji hru na klavír a zároveň se věnuji korepetici. Mým cílem je, aby hra na klavír byla pro děti koníčkem a zájmem a hudbě se věnovali i po ukončení studia v ZUŠ.

Beseda Libor

pedagog

Beseda Libor

Pocházím z Fulneku a jsem absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kde jsem studoval hru na kytaru u prof. Alexandra Dědiny a Mgr. Martina Ládra. V současné době učím na pobočce ve Fulneku hru na kytaru, elektrickou kytaru a baskytaru, vedu soubory zaměřené na rockovou a polulární hudbu, kterým vytvářím hudební aranžmá. Žáci mé třídy pravidelně vystupují na školních i mimoškolních akcích a úspěšně se účastní soutěží.

Borodová Naděžda

pedagog

Borodová Naděžda

Vystudovala ostravskou konzervatoř, hru na akordeon absolvovala u prof. Tovaryšové. Po studiu začala vyučovat ve Fulneku a Studénce, kde působí dodnes. Hru na akordeon a klaví učí děti od 5 let až po absolventy II. stupně základního studia. Připravuje žáky, kteří mají zájem o další studium ke zkoušce na odborných školách.

BcA. Březinová Libuše

pedagog

BcA. Březinová Libuše

Mgr. Capovský Andrej

pedagog

Mgr. Capovský Andrej

Vystudoval střední uměleckou školu ve Lvově obor hra na housle a dále pokračoval ve studiu na vysoké škole ve Lvově. Je členem orchestru Slezského divadla v Opavě.  Od roku 1997 působí na Základní umělecké škole ve Studénce, kde se věnuje dětem od předškolního věku až po absolventy. Vyučuje hru na housle a hudební teorii. Vychoval mnoho amatérských i profesionálních umělců. 

Jeho motto: "Zdokonalovat mozek prostřednictvím uší"

Habernal Petr

pedagog

Habernal Petr

Na trubku hraji od svých 11 let.  Své první zkušenosti jsem čerpal na LŠU v Ostravě Zábřehu u pana učitele Oldřicha Zahuty, pak na lidové konzervatoři u profesora Quida Fischera a v roce 1995 jsem absolvoval hru na trubku u pana Mandýse na Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem. I vojenská základní služba byla pro mě hudebním vzděláváním, neboť v roce 1983 jsem nastoupil k Posádkové hudbě VVŠPV do Vyškova na Moravě.

Od roku 1991 jsem byl členem Ústřední hudby MVČR v Ostravě, po jehož zrušení v roce 2000 jsem začal učit hru na dechové nástroje v ZUŠ Brušperk a od roku 2001 i v ZUŠ ve Studénce. Po celou dobu svého hudebního života jsem aktivním členem Dechového orchestru mladých v Jistebníku a od roku 2003 i jeho dirigentem.

Hélová Xenie

pedagog

Hélová Xenie

Xenie Hélové je absolventkou ostravské konzervatoře v oboru hra na akordeon. V Základní umělecké škole ve Studénce působí jako učitelka hry na akordeon, EKN, zobcovou flétnu a hudební teorie od roku 1981.

Mgr. art. Kapitančíková Hana

pedagog

Mgr. art. Kapitančíková Hana

Kytaru jsem si vybrala již v 6 letech a to na základní umělecké škole v Klimkovicích, kde se mi devět let věnovala paní učitelka Miluše Suchánková. Po absolutoriu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, ve třídě MgA. Ondřeje Gilliga, jsem vystudovala Vysokou školu múzických umení v Bratislavě, pod vedením prof. Jozefa Zsapky. Absolvovala jsem mistrovské kurzy v České republice i zahraničí. Spolupracovala jsem v kytarových komorních seskupeních (kytarové trio a duo) se kterými jsem se věnovala koncertní činnosti. Pravidelně se účastním kytarových festivalů a pedagogických seminářů.

V ZUŠ J. A. Komenského Studénka vyučuji od roku 2012. Jako učitelku mě těší, když se mým žákům daří na koncertech a celostátních i mezinárodních soutěžích. Ovšem největší radost mám, když se mi podaří vzbudit u žáků zájem o hudbu natolik, že je provází nejen při studiu na ZUŠ, ale dále pak je součástí jejich životů. :)

 

Mgr. Libosvárová Kateřina

pedagog

Mgr. Libosvárová Kateřina

Své základní hudební vzdělání získala na ZUŠ ve Studénce, kde se učila hrát na zobcovou flétnu, příčnou flétnu a na akordeon. Vystudovala Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě ve hře na akordeon - bajan ve třídě Mgr. Jana Meisla, Ph.D. a Mgr. Marcely Halmové. Během svého studia se zúčastnila mnoha mezinárodních soutěží. Poté vystudovala Ostravskou univerzitu - obor hudební výchova a výchova ke zdraví. V současné době vyučuje huební teorii a zastává funkci okresního metodika v oblasti hudební teorie. Spolupracuje s Pražskou filharmonií na projetku "Hudba do škol" a rozvíjí své znalosti a dovednosti nejen na hudebních seminářích a školeních. 

Mgr. Maléř Martin

pedagog

Mgr. Maléř Martin

Mgr. Martin Maléř je absolventem konzervatoře v Kroměříži (prof. Rostislav Janda) a VŠMU v Bratislavě (PhDr Ján Budzák, ArtD). Už v době studií byl členem orchesrtu Komorní opery v Bratislavě a také hrál v souboru soudobé hudby VENI.

Od roku 1993 hrál v Divadle Jozefa Gregora Tajovského v Banské Bystrici a pak v Opeře NDM v Ostravě. Při práci s dětmi používá moderní metody výuky (SmartMusic Studio), žákům se snaží být nejen učitelem, ale i spoluhráčem.

Masmanidis Janis

pedagog

Masmanidis Janis

Obor grafika studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně u profesora Dalibora Chatrného. Dále absolvoval studium na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Vyučuje výtvarný obor v klasických technikách (kresba, malba, grafické techniky tisku, keramika). Vyučuje základy počítačové grafiky v programech Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe In Design. Věnuje se dětem od předškolního věku a žákům I. a II. stupně základního studia. Pravidelně připravuje své žáky k talentovým zkouškám na střední výtvarné školy i ke studiu na vysokých školách (architektura, zahradní architektura, deigd apod.)

Bc. Mihalčik Sebastián, DiS.

pedagog

Bc. Mihalčik Sebastián, DiS.

Mgr. Nádvorníková Jana

pedagog

Mgr. Nádvorníková Jana

Mgr. Jana Nádvorníková vystudovala Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci, pokračovala studiem učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - obor český jazyk a hudební výchova na Pedagogické fakultě v Ostravě. Studium zakončila státní závěrečnou zkouškou. Obor hru na klavír vystudovala na Církevní konzervatoři v Opavě. Na Základní umělecké škole ve Studénce vyučuje hru na klavír a zároveň se věnuje korepetici. Také působí jako varhanice ve farnosti Bílovec.

Ing. Němcová Danuše

pedagog

Ing. Němcová Danuše

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec (1988 - 1992)

VŠB TU Ostrava - Ekonomická fakulta, obor veřejná ekonomika a regionální rozvoj (1992 - 1997)

Ostravská univerzita - Doplňující pedagogické studium, program celoživotního vzdělávání (2003 - 2005)

Janáčkova konzervatoř Ostrava - obor Hra na flétnu (2008 - 2012)

Členka městského dechového orchestru B. Pukovce v Příboře (1992 - 1998)

Členka dechového orchestru v Jistebníku (1985 - 2006)

Členka orchestru "Jistebnická 13" (1999 - 2008)

Hostování v tělesech: Dechový orchestr Jistebník, Jistebnická 13, Swingový orchestr Zdeňka Pukovce v Příboře

Bc. Oborná Karolína

pedagog

Bc. Oborná Karolína

Od šesti let jsem navštěvovala Základní uměleckou školu Bohuslava Martinů v Havířově v oboru hra na klavír. Poté jsem nastoupila na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, kde jsem pokračovala v mém oboru a vystudovala Hudební gymnázium u MgA. Michala Bárty a následně u něj pokračovala  ve studiu na konzervatoři, které jsem zakončila absolutoriem. 

V Základní umělecké škole J. A. Komenského Studénka vyučuji hru na klavír a hudební teorii na pobočkách v Suchdole nad Odrou a v Kuníně.

Panáčková Milena

pedagog

Panáčková Milena

Petřík Roman

pedagog

Petřík Roman

Absolvent ostravské Lidové konzervatoře v oboru hra na bicí nástroje. Pravidelně se účastní workshopů, bubenických dílen a seminářů v oblasti bicích nástrojů (Miloš Meier, Klaudius Kryšpín, Martin Vajgl, Benny Greb, Grego Borlay - Dalibor Mráz, Miloš Dvořáček, Jaromír Helešic, Miloš Vacík, Rostislav Mikeška) a další.

Jako pedagog bicích nástrojů působí od roku 1996.

Na naší škole působí od roku 2008, kde od základů vybudoval oddělení na pobočce ve Fulneku.

Od roku 1999 působí v pop - funky formaci "Jednoduše", která se zúčastnila několika prestižních hudebních soutěží.

Od roku 2000 koncertování po celé ČR, Slovensku a Polsku. Dále natočení studiových CD, singlů a videoklipů. Jejich videoklip byl pravidelně nasazován na hudební stanici TV Óčko.

Krátce působil v hranické formaci November 2nd, která jela velké celorepublikové turné s kapelou Chinaski.

Je spoluzakladatelem progressive - electronica kapely Simpl.

Alternoval v různých školních swingových tělesech, aktivně hrál a komponoval ve školních muzikálech.

Je zakladatelem školních bubenických kapel XDrums a Drums Experiments.

Největší chloubou je bubenický soubor CRASH DRUMS, který v létě roku 2013 vydal a pokřtil své debutové album Popojedem. Kmotrem alba se stala Saša Langošová (November 2nd), Petr Bende a Václav Vlasák (Citron). Mohou se pochlubit koncerty, kde předskakovali hudebním osobnostem jako je Kamil Střihavka, Lucie Bílá, Anna K, Petr Bende, David Koller, Blue Effect, Tata Bojs, Kreyson, Mňága a Žďorp a další.

Dalším splněným snem je natočení dvou videoklipů ke skladbám Neznámá (2013) a Zbytečná (2015).

Vize oddělení bicích nástrojů


Třída bicích nástrojů neboli obor hra na bicí nástroje je zaměřen na výuku základů hry na bicí nástroje, tzn. základní techniky hry na malý buben a především pak hru na bicí soupravu, která má v dnešní době v oblasti bicích nástrojů jednoznačně nejvyšší zastoupení a to ve všech hudebních stylech. Třída bicích nástrojů je vybavena i aparaturou, která slouží ke studiu hry tzv. "play - along", na který je kladen velký důraz. Dále je třída zaměřena na hru různých perkusivních nástrojů (conga, djembe, cajon, bongo), které jsou využívány nejen v souboru bicích nástrojů. Je zde široká spolupráce se všemi obory naší školy jak hudebními tak oborem tanečním. Hlavním cílem studia tohoto oboru je žáka cílevědomě připravit na hru v hudebním souboru (kapela).

Bc. Říha Vojtěch, DiS. / fotka

Bc. Říha Vojtěch, DiS.

pedagog

Bc. Říha Vojtěch, DiS.

"Hra na klavír mě od malička nesmírně bavila, pomáhala mi vyjadřovat vlastní emoce, veselé nálady, dokázala mě rozesmát nebo také dostat z něčeho těžkého. Dnes je mou radostí vidět své žáky prožívat totéž."

 

Studuje třetím rokem na Fakultě umění Ostravské univerzity obor hra na klavír pod vedením doc. MgA. Elišky Novotné. V roce 2021 úspěšně zakončil studium taktéž v oboru hra na klavír na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě doc. MgA. Xenie Hranické, během něhož se aktivně účastnil veřejných koncertů a soutěží, například Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou nebo soutěže Beethovenovy Teplice.

 

Své vzdělání si rozšiřuje také prostřednictvím odborných seminářů a masterclassů, absolvoval například Mistrovský kurz s Ivo Kahánkem, Masterclass s Janem Bartošem, Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum, Klavírní kurzy v Mikulově nebo Mezinárodní interpretační kurzy fakulty umění Ostravské univerzity. V roce 2023 úspěšně zakončil program celoživotního vzdělávání pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři.

 

Spolupracoval jako korepetitor s baletním studiem Národního divadla moravskoslezského a Lidovou konzervatoří v Ostravě. Hraje také na varhany jako chrámový varhaník v Kopřivnici a v Sedlnicích. Vedle hry na klavír se také věnuje oboru Informační studia a knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě. Se zálibou hledá a nalézá poklady ukryté v rámci hry Geocaching, ve volném čase sportuje, absolvuje pěší poutě, také rád cestuje. 

Mgr. Segeťová Jana

pedagog

Mgr. Segeťová Jana

Výtvarnému umění se věnovala již od raného dětství. Zájem o výtvarnou tvorbu podpořila při studiu na Střední soukromé umělecké škole AVE ART v Ostravě. Na této škole se zdokonalovala v nejrůznějších výtvarných technikách, ale její studijní zaměření bylo Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (dnes nazýváno jako keramický design). Poté započala studium na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Nejprve v bakalářském a poté v navazujícím magisterském programu - obor Učitelství výtvarné výchovy pro střední a základní umělecké školy. Umělecké tvorbě se věnuje nadále ve volném čase, především vytvářením soch z netradičních sochařských materiálů. V současné době vyučuje výtvarný obor na pobočkách ve Fulneku a Kuníně. S dětmi se věnuje klasickým výtvarných technikám: kresbě, malbě, grafickým technikám tisku a keramice. Výtvarně vede děti od předškolního věku až po absolventy. 

Stehlík Kristián, DiS.

pedagog

Stehlík Kristián, DiS.

Základního hudebního vzdělání dosáhl v ZUŠ ve Fulneku, kde navštěvoval obory hra na zobcovou flétnu a hra na trubku u Mgr. Martina Maléře. Nyní je studentem 6. ročníku Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor hra na trubku pod vedením MgA. Jiřího Tesaříka. Pravidelně se účastní interpretační soutěže dechových nástrojů v Brně a Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia v Ostravě. Několikrát ročně navštěvuje interpretační kurzy a semináře a ve volném čase účinkuje v dechových souborech.

Mgr. Šprochová Judita / fotka

Mgr. Šprochová Judita

pedagog

Mgr. Šprochová Judita

Judita Šprochová studovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u prof. Jana Hališky a v roce 1993 absolvovala hudební fakultu AMU v Praze ve třídě prof. Daniela Veise. Je laureátkou řady soutěží a svá studia také obohatila mistrovskými kurzy u J. Starkera, H. Schiffa a u M. Maiského v italské Sieně. V roce 1993 se stala členkou Janáčkovy filharmonie Ostrava, kde působí dodnes ve funkci zástupce koncertního mistra skupiny violoncell. Působí rovněž pedagogicky a intenzivně se věnuje komorní hře.

Tarčová Vlasta

pedagog

Tarčová Vlasta

V dětství navštěvovala LŠU, později baletní přípravku v Ostravě.

Absolventka konzervatoře v Ostravě.

Od roku 1992 působí jako učitelka tanečního oboru ve Fulneku.

Svou výuku zaměřuje na základy klasického, lidového a současného tance.

Pravidelně se účastní tanečních seminářů s různým zaměřením.

Pořádá taneční soustředění pro své žáky.

Aktivně spolupracuje s hudebním oborem.

Účastní se různých tanečních přehlídek a soutěží se svými žáky.

V tanci nemůžeš být dobrý nebo špatný. Můžeš jen žít pro tanec, anebo tancovat pro život.“

Tulej Jan

pedagog

Tulej Jan

absolvent Lidové konzervatoře Ostrava 1984 u p. prof. Čadana člena JFO

učitel od roku 2001

aktivní hudebník

člen legendární skupiny Rock´n Roll band Marcela Woodmana, Buřinky, Jazz tria, Pocker dixie band aj.

hrál po celé Evropě (Německo, Rakousko, Dánsko, Holandsko, Španělsko, Švýcarsko, Rusko atd.) a v Caribiku

pravidelně vystupuje v programech ČT, Nova, Prima v pořadech Karla Šípa, Bolka Polívky, Jiřiny Bohdalové aj., doprovázel umělce jako je Karel Gott, J. Nohavica, K. Černoch, V. Špinarová, M. Žbirka a další

účinkoval ve Zlatém slavíku, předávání Gramy, Czech dance open

vystupoval na společném pódiu s mnoha zahraničními umělci Sweet, Little Richard aj.

jako skladatel je členem sdružení osa

své žáky vyučuje především hře na sadu a jeho cílem je připravit žáky na aktivní hraní v kapelách, klade důraz na kreativitu a samostatnost, vyučuje také na perkusivní nástroje jako je cajon, konga , bonga a ostatní

vyučuje především podle zahraničních publikací - Boston Berkle, Steve Gadd, Peter Erskine atd., jeho snem je otevřít jazzové oddělení na bicí nástroje

skládá muzikály pro děti – Lidojedi, Cirkus

pro nejmenší děti založil bicí soubor Little bamboo drums

v ZUŠ Studénka vede kapelu Tulejbus se kterou pravidelně vystupuje

ve svém volném čase vede kurzy bubnování pro dospělé

Motto: cvičit a makat

Vlk Zdeněk

pedagog

Vlk Zdeněk

Po ukončení absolutoria na Pražské konzervatoři J. Deila jsem v r. 1976 začal vyučovat na LŠU ve Studénce. V tomto období byla zahájena výuka hry na klasickou kytaru, kterou považuji za základ pro další studium na elektrické nebo příbuzné nástroje tohoto typu. Další mou specializací je hra na klarinet a po metodické přípravě i hra na saxofon a zobcovou flétnu. Na tyto nástroje mohu nabídnout odbornou výuku i pro zrakově postižené, která využívá všechny možné moderní postupy. Převážná část mých žáků se věnuje hudbě, jako svému oblíbenému koníčku, ale jsou i ti, kteří si zvolili hudbu jako své povolání. Za svou téměř čtyřicetiletou praxi se snažím přizpůsobit zájmům svých žáků, ale vyžaduji alespoň základní znalosti při studiu.

Těším se na Vás všechny, kteří se rozhodnete stát žáky mé třídy!

Vlková Lubomíra

pedagog

Vlková Lubomíra

Lubomíra Vlková se do Studénky přistěhovala v roce 1978 a od téhož roku také vyučuje na zdejší základní umělecké škole. Hudba a práce s dětmi je pro ni nejen zaměstnáním, ale také koníčkem. V současné době vyučuje ve Studénce a na odloučeném pracovišti v Bartošovicích hru na akordeon, klavír a EKN. Během své pedagogické praxe připravovala mnoho studentů na pedagogické školy. Vychovala řadu dětí, které se hudbě věnují profesionálně nebo na amatérské úrovni.

Mgr. Radomír Pech

pedagog

Mgr. Radomír Pech