Obory

Základní umělecká škola J. A. Komenského poskytuje vzdělávání ve třech oborech: