Historie

Základní umělecká škola ve Studénce byla zřízena v roce 1948 pod názvem Závodní hudební škola Tatra, na doporučení inspektorátu z Brna "Městská hudební škola v Butovicích". Vyučováno bylo 150 žáků v oborech hra na klavír a housle. Od roku 1950 škola funguje pod názvem "Městský hudební ústav". V této době se výuka rozšiřuje o dechové nástroje a tehdy lidový nástroj harmoniku. Zároveň učitelé zakládají první komorní soubor, který se postupně rozrůstá ve smíšený orchestr. Tento soubor obohacuje kulturní dění v letech 1950 - 1955, kdy zaniká. V této době škola působí jako pobočka hudební školy v Bílovci. Samostatnost získává v roce 1955 už jako Lidová škola umění. Do roku 1966 vznikly taneční a dramatický obor a zároveň byla zahájena výuka na pobočce v Jistebníku.

Ve školním roce roce 1968/69 zahajuje provoz výtvarný obor. Po roce 1970 je činnost školy velmi bohatá, a to jak vznikem smyčcového kvarteta učitelů, tak i o četná komorní seskupení žáků. Dramaticky se rozšiřuje nabídka nástrojů v hudebním oboru, čímž vyvstává potřeba nových prostor. To se podařilo v roce 1990, kdy škola získala nové prostory, ve kterých působí dodnes. Od roku 1995 je ZUŠ ve Studénce samostatným právním subjektem, který naší škole umožňuje další aktivity. Od roku 1992 naše škola poskytuje vzdělávání na pobočkách v Bartošovicích a Albrechtičkách. Po roce 2000 poskytujeme vzdělávání v uměleckých oborech na 12 pracovištích, z nichž nejvýznamnější je pracoviště ve Fulneku, které se stalo součástí ZUŠ v roce 2008.

Od 2. listopadu 2009 nese škola název "Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace". Kapacita školy je 700 žáků ve třech oborech: hudební, výtvarný a taneční. Tento stav je stabilizovaný.