SRPDŠ

Sídlo: ZUŠ J. A. Komenského Studénka, Butovická 376, 742 13 Studénka

Výbor SRPŠ ve školním roce 2019/2020 pracuje v tomto složení:

Mgr. Martina Hladká předsedkyně výboru SRPŠ
Mgr. Jana Kubíčková místopředsedkyně výboru SRPŠ
Petra Linartová pokladník

Změna registace SRPDŠ podle nového občanského zákoníku

Krajský soud v Ostravě rozhodl o zápisu změny do spolkového rejstříku ohledně spolku s názvem Sdružení rodičů a přátel při ZUŠ J. A. Komenského, Studénka, se sídlem Butovická 376, 742 13 Studénka, IČ 226 10 090 takto: Ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 10375 se vymazává název Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ J. A. Komenského, Studénka, se zapisuje Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ J. A. Komenského, Studénka.

Účel: Hájení a prosazování optimalizace podmínek výchovy a vzdělávání v činnosti školy, směřující ke kultivaci osobnosti, s důrazem na všestranný sociální a kulturní rozvoj, přípravu ke vzdělávání a plný život ve společnosti, zajišťování efektivního kontaktu se zákonnými zástupci žáků.

Statutární orgán - Výbor

Mgr. Martina Hladká - předsedkyně výboru SRPŠ

Mgr. Jana Kubíčková - místopředsedkyně výboru SRPŠ

Petra Linartová - pokladník