Akce

Obnovení provozu ZUŠ

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření s účinností od 11. května 2020 Základní umělecká škola J. A. Komenského Studénka, příspěvková organizace obnovuje vzdělávání ve všech oborech a předmětech. Obnovení provozu bude podmíněno hygienickými a organizačními pravidly a pokyny MŠMT:

Ochrana zdraví a provoz ZUŠ do konce školního roku 2019/2020 zde

Informace k organizaci výuky zde

Informace k hodnocení žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020 zde

Podmínkou ke vstupu žáka do školy je vyplněné a podepsané čestné prohlášení ke stažení


Poslední změna: 06.05.2020 - 18:34 Zpět