Akce

Obnovení provozu ZUŠ od 24. května 2021

 

Vážení rodiče, milí žáci,

24. května 2021 se obnovuje provoz v základní umělecké škole tak, že je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování, dále je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek pro účastníky vzdělávání, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto podmínek:

Podmínky pro účast na vzdělávání:

(TANEČNÍ OBOR, VÝTVARNÝ OBOR, HUDEBNÍ TEORIE, SOUBORY)

Žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku) prokáže, že

 

  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami PCO test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace 2 dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 a od 1. pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

 

 

  • ŽÁKOVI, KTERÝ NESPLNÍ PODMÍNKY, NEUMOŽNÍ ŠKOLA ÚČAST NA VZDĚLÁVÁNÍ

 

  • V BUDOVĚ ŠKOLY SE NOSÍ ZDRAVOTNICKÁ ROUŠKA (OSOBY DO 15 LET) NEBO RESPIRÁTOR (NAD 15 LET)

 

  • Výjimky z nošení roušek pro:

žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

 


Poslední změna: 19.05.2021 - 11:00 Zpět