Akce

Požadavky k talentové zkoušce

Požadavky k talentovým zkouškám pro přijetí do ZUŠ

Hudební obor:

Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání v hudebním oboru na základě těchto kritérií:

Přípravné studium pro děti od 5 let

Rozhovor uchazeče s pedagogem bez účasti rodiče

Zpěv písně

Zopakování elementárního rytmu

 

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

 

Základní studium pro žáky od 7 let

Zpěv písně

Zopakování elementárního rytmu

Intonace tónů, nápěvů

 

Taneční obor

Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání v tanečním oboru na základě těchto kritérií:

 

Přípravné studium pro děti od 5 let

Rozhovor uchazeče s pedagogem bez účasti rodiče

Zpěv písně

Zopakování elementárního rytmu

Přirozený běh a chůze po kruhu

Volný pohyb v prostoru

 

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

 

Základní studium pro žáky od 7 let

Zopakování viděného prvku

Chůze, poskoky, skoky a běhy v rytmu

Různé pohyby paží

Flexibilita těla v sedu a lehu na zemi

 

 

Výtvarný obor

Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání ve výtvarném oboru na základně těchto kritérií:

 

Přípravné studium pro děti od 5 let

Kresba tužkou na dané téma

Fantasie - libovolná technika

Uchazeč může přinést vlastní práce

 

 

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

 

Základní studium pro žáky od 7 let

Kresba tužkou na dané téma

Volná kompozice libovolnou technikou

Uchazeč může přinést vlastní práce

Další podrobnosti ohledně talentových zkoušek vzhledem k aktuální situaci budou zveřejněny

16. dubna 2021

 


Poslední změna: 18.03.2021 - 13:15 Zpět