Akce

Talentové zkoušky 2. kolo

Milé děti, vážení rodiče,

zveme Vás do naší školy ke 2. kolu talentových zkoušek

Studénka - L. Svobody 21.06.2021 15:00 - 17:00 výtvarný obor
Fulnek - Kostelní 110 22.06.2021 15:00 - 17:00 výtvarný obor
Fulnek - Kostelní 110 22.06.2021 16:00 - 17:00 hudební obor
Studénka - L. Svobody 23.06.2021 15:00 - 16:00 taneční obor
Studénka - Butovická 376 24.06.2021 15:30 - 16:30 hudební obor
Fulnek - Kostelní 110 25.06.2021 15:30 - 16:30 taneční obor

Požadavky k talentovým zkouškám pro přijetí do ZUŠ

Hudební obor:

Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání v hudebním oboru na základě těchto kritérií:

 

Přípravné studium pro děti od 5 let

Rozhovor uchazeče s pedagogem bez účasti rodiče

Zpěv písně

Zopakování elementárního rytmu

 

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

 

Základní studium pro žáky od 7 let

Zpěv písně

Zopakování elementárního rytmu

Intonace tónů, nápěvů

 

Taneční obor

Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání v tanečním oboru na základě těchto kritérií:

 

Přípravné studium pro děti od 5 let

Rozhovor uchazeče s pedagogem bez účasti rodiče

Zpěv písně

Zopakování elementárního rytmu

Přirozený běh a chůze po kruhu

Volný pohyb v prostoru

 

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

 

Základní studium pro žáky od 7 let

Zopakování viděného prvku

Chůze, poskoky, skoky a běhy v rytmu

Různé pohyby paží

Flexibilita těla v sedu a lehu na zemi

 

Výtvarný obor

Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání ve výtvarném oboru na základně těchto kritérií:

 

Přípravné studium pro děti od 5 let

Kresba tužkou na dané téma

Fantasie - libovolná technika

Uchazeč může přinést vlastní práce

 

 

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

 

Základní studium pro žáky od 7 let

Kresba tužkou na dané téma

Volná kompozice libovolnou technikou

Uchazeč může přinést vlastní práce


Poslední změna: 08.06.2021 - 11:01 Zpět