Akce

Talentové zkoušky

31. 5. - 4. 6. 2021 proběhnou talentové zkoušky pro přijetí žáků do ZUŠ J. A. Komenského. 

Termíny talentových zkoušek:

Hudební obor (hlavní budova ZUŠ - Butovická 376, Studénka)

31. květen 2021 14.00 - 16.00 hodin

3. červen 2021   14.00 - 16.00 hodin

Hudební obor (Fulnek, Kostelní 110)

31. květen 2021 14.00 - 16.30 hodin

2.  červen 2021  14.45 - 17.00 hodin

Výtvarný obor (Studénka, L. Svobody 760)

1. červen 2021 15.00 - 17.00 hodin

2. červen 2021 15.00 - 17.00 hodin

Výtvarný obor (Fulnek, Kostelní 110)

1. červen 2021 15.00 - 17.00 hodin

4. červen 2021 14.00 - 16.00 hodin

Taneční obor (Studénka, L. Svobody 760)

2. červen 2021 14.00 - 16.30 hodin

Taneční obor (Fulnek, Kostelní 110)

4. červen 2021 14.00 - 17.00 hodin

 

Pro všechny osoby vstupující do budovy platí povinnost nemít příznaky virového onemocnění a použít ochranu dýchacích cest. Vyžaduje-li to charakter zkoušky, platí výjimka z nošení roušek pro uchazeče, pokud je zachován rozestutp nejméně 2 m. Přijímání uchazečů ke vzdělávání je možné konat také distančním způsobem, po předchozí domluvě se zástupkyní ředitelky Bc. Markétou Tulejovou (tel. 734 769 418 nebo zastupce@zus-studenka.cz)

 

V případě, že se v uvedených termínech nemůžete dostavit, domluvte si náhradní termín na tel. 734 769 418 nebo  zastupce@zus-studenka.cz

Požadavky k talentovým zkouškám pro přijetí do ZUŠ

Hudební obor:

Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání v hudebním oboru na základě těchto kritérií:

Přípravné studium pro děti od 5 let

Rozhovor uchazeče s pedagogem bez účasti rodiče

Zpěv písně

Zopakování elementárního rytmu

 

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

 

Základní studium pro žáky od 7 let

Zpěv písně

Zopakování elementárního rytmu

Intonace tónů, nápěvů

 

Taneční obor

Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání v tanečním oboru na základě těchto kritérií:

 

Přípravné studium pro děti od 5 let

Rozhovor uchazeče s pedagogem bez účasti rodiče

Zpěv písně

Zopakování elementárního rytmu

Přirozený běh a chůze po kruhu

Volný pohyb v prostoru

 

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

 

Základní studium pro žáky od 7 let

Zopakování viděného prvku

Chůze, poskoky, skoky a běhy v rytmu

Různé pohyby paží

Flexibilita těla v sedu a lehu na zemi

 

 

Výtvarný obor

Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání ve výtvarném oboru na základně těchto kritérií:

 

Přípravné studium pro děti od 5 let

Kresba tužkou na dané téma

Fantasie - libovolná technika

Uchazeč může přinést vlastní práce

 

 

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

 

Základní studium pro žáky od 7 let

Kresba tužkou na dané téma

Volná kompozice libovolnou technikou

Uchazeč může přinést vlastní práce


Poslední změna: 19.04.2021 - 11:04 Zpět