Akce

Jan Amos Komenský - cesta staletími

Základní umělecká škola J. A. komenského , která je nositelem jména učitele národů Vás srdečně zve k oslavám výročí 430 let od narození Komenského s názvem DIDACTICA MAGNA - cesta staletímí 1692 - 2022.

28. března 2022 v 17.30 hodin se uskuteční vernisáž prací žáků výtvarného oboru, kterou se svými žáky připravil ped. Janis Masmanidis ve spolupráci s vyučujícími hudebního oboru, kteří se podílejí na hudebním vstupu. 

Srdečně Vás zveme k návštěvě Vernisáže, která se ustkuteční v koncertním sále ZUŠ na ulici Butovická ve Studénce.


Poslední změna: 22.03.2022 - 10:47 Zpět