Akce

Swingová partička na Národním festivalu NKST

Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles je celostátní akce, kterou
z pověření Ministerstva kultury České republiky po stránce metodické a odborné organizuje
NIPOS-ARTAMA Praha. Festival probíhá v několika etapách na různých místech republiky.
Pořadatelstvím jednotlivých koncertů bývají pověřeny obce, hudební tělesa nebo kulturní
instituce působící v místě konání koncertů. Myšlenka festivalu spočívá v tom, umožnit
neprofesionálním souborům vzájemný kontakt, porovnání a inspiraci a samozřejmě
místnímu publiku zprostředkovat umělecký zážitek a radost ze společného sdílení hudby. Na
jednotlivých koncertech se muzikanti poznávají, navazují kontakty a přátelství.


Jedna z etap festivalu se konala v sobotu 20. 04. 2024 v Kulturním domě v Příboře. Jako
prvním vystupujícím tělesem byla Swingová partička, která působí v naší Základní umělecké
škole pod vedením Mgr. Martina Maléře. Swingová partička skvěle reprezentovala naši školu
a jejich vystoupení bylo oceněno bouřlivým potleskem.


Poslední změna: 28.04.2024 - 10:12 Zpět